Kodi Community Forum

Full Version: inštalácia doplnkov do kodi pre android TV
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[font][font]Kúpil som si TV philips rok výroby 2019 s androidom a nainštaloval som kodi. Postupujem presne podľa návodu, ale nemôžem nainštalovať žiadny doplnok. Na notebooku mi kodi funguje dobre. Môžete mi poradiť? Neviem kde môže byť chyba. Internet je v poriadku. Nejde mi dokonca nainštalovať doplnky ani do mobilu. [/font][/font]
(2020-10-16, 15:50)vildar2 Wrote: [ -> ]Kúpil som si TV philips rok výroby 2019

Please that this is an English-only forum, so if necessary, kindly use a translation service like Google Translate or something similar.