Kodi Community Forum

Full Version: In de Radio add-on from Tristan Fischer, 40Up radio doesn't work anymore
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hi,

Since a few weeks the stream from 40Up radio isn't working anymore in the Radio add-on from Tristan Fischer.
Reinstalling 40Up did not do the trick.
In my browser (FF in Linux) the stream works: https://40upradio.nl/

But unfortunately the stream in Kodi doesn't

I have contacted 40Up, and got an answer (in Dutch): Nou,simpel was het niet (omdat er andere tussenpartijen zijn die soms onbereikbaar zijn bovendien), maar het is uiteindelijk hersteld. Hopelijk had je dat al gemerkt, anders weet je het nu :-)

So, something has changed. In my browser it works, in Kodi not.

Hopefully this can be mended.

Thanks in advance,
Marc